Spis treści

Indie

India - nazwa nie wywodzi się z języka angielskiego, lecz z łaciny. Język polski zachował nazwę w liczbie mnogiej - Indie. W języku francuskim dawna nazwa les Indes w liczbie mnogiej została zmieniona w 1947r. na l'Inde, w liczbie pojedynczej.

Zwieńczenie filaru Aśoki, element godła Indii
(Źródło: pl.wikipedia.org)
Koło Aśoki, symbol Republiki Indii
(Źródło: pl.wikipedia.org)
Flaga Indii
(Źródło: pl.wikipedia.org)
"Jana Gana Mana"
"Jana Gana Mana" w interpretacji A.R. Rahmana

(Źródło: indiaguide.pl, pl.wikipedia.org, sathyasai.org.pl, encyclopedia.thefreedictionary.com)